Tillbaka till Vår verksamhet

Ishockey

 

Historik

Advokat Björn Wagnsson var den förste rådgivaren/agenten inom ishockey i Sverige. Under perioden 1969 till 1994 företrädde han nästan 100 % av de svenska ishockeyspelarna i NHL. När han p g a sjukdom var tvungen att trappa ned sitt arbete fanns ingen naturlig ersättare eftersom advokat Peter Nilsson då var ordförande för SICO (ishockeyspelarnas spelarorganisation) och inte kunde ”sitta på två stolar”. Under ett par år slutade därför Advokatfirman Wagnsson att företräda ishockeyspelare innan advokat Peter Nilsson förde stafettpinnen vidare för att så småningom lämna över ansvaret för ishockey till jur kand Martin Klette, nu verksam i Wagnsson Sports & Entertainment.

Spelaren i första rummet

Vi anser att det finns väsentliga fördelar för en ishockeyspelare att företrädas av en agent/manager som har en juridisk universitetsutbildning i allmänhet och en specialistkompetens i idrottsrelaterad juridik i synnerhet. För oss som fd advokatfirma kommer det naturligt att alltid sätta klientens intressen i första rummet. Rent konkret innebär detta att vi endast tar tillvara spelarens intressen och undviker att ”sitta på flera stolar” i en förhandling. Vissa traditionella ishockeyagenter företräder både två och tre parter (spelaren och en eller två av de klubbar som är inblandade i övergången) samtidigt och måste då kompromissa med spelarens intressen för att samtidigt göra klubbarna nöjda. Vi anser inte att detta arbetssätt är seriöst. Under årens lopp har det ibland höjts en del kritiska röster från vissa ishockeyklubbar att vi är ”för bra” på att ta tillvara våra klienters intressen, men det är faktiskt det vårt arbete går ut på; att ta tillvara våra klienters intressen. Klubbarna är oftast mer erfarna vad gäller avtalsförhandlingar och har råd att anlita diverse experthjälp så vi menar att även spelaren bör ha bästa möjliga hjälp för att skapa balans i förhandlingen.

Andra fördelar med att anlita oss

Vi har tid och kompetens att hjälpa en ishockeyspelare med allt det han behöver under sin karriär. Vi har också en juridisk kompetens som de traditionella ishockeyagenterna i regel saknar.

Kontaktnät

När det gäller arbetet med att hitta en ny klubb till de klienter som vill byta klubb samarbetar vi med andra agenter och advokater i olika länder i Europa samt i USA och Kanada. Advokaterna bistår även med viktig lokal juridisk kompetens för våra klienter.

Mer än ishockey

Flertalet ishockeyspelare flyttar någon gång i sin karriär till en ny klubb i en ny stad, i många fall även i ett nytt land. Detta innebär att flera icke ishockeyrelaterade frågor dyker upp. Vi anser att vårt jobb inte endast omfattar att hjälpa en spelare att hitta en ny klubb och förhandla fram bästa möjliga avtal. Vi vill även se till att flytten blir så smidig som möjligt. Det kan röra sig om relativt enkla frågor som t ex vad reglerna säger om att ta med sig sin bil från Sverige till det nya landet, men det kan även handla om invecklade frågor om t ex skatterättsliga effekter av en flytt till det nya landet. Då vi samarbetar med Advokatfirman Wagnsson som har experter på internationell skatterätt har spelaren möjlighet att snabbt och enkelt få svar även på dessa frågor. Vi hjälper även spelarna med att se till att de har ett fullgott försäkringsskydd mot idrottsskador.

Engagemang

Vi anser att en viktig del av arbetet som rådgivare/agent är att engagera oss i våra klienter. Både på och utanför planen. Vi ser ofta våra spelare i matcher och har som policy att besöka de klienter som spelar i utlandet minst en gång per år för att se hur de och deras eventuella familjer mår.