Tillbaka till Vår verksamhet

Handboll

 

Historik

Vi är en av de största rådgivarna/agenterna inom handboll i Skandinavien. Efter att ha företrätt tre svenska landslagsspelare gentemot deras svenska klubbar när dessa försökte stoppa dem från att göra övergång till Bundesliga 1996 upptäckte vi att det fanns ett stort behov av seriös rådgivning för spelarna i handboll. Till en början företrädde vi endast svenska spelare, men efter ett tag var det några tyska storklubbar som föreslog att vi skulle börja arbeta även med danska och norska spelare eftersom vi ansågs som seriösa.

Spelaren i första rummet

Vi anser att det finns väsenliga fördelar för en handbollsspelare att företrädas av en agent/manager som har en juridisk universitetsutbildning i allmänhet och en specialistkompetens i idrottsrelaterad juridik i synnerhet. För oss som fd advokatfirma kommer det naturligt att alltid sätta klientens intressen i första rummet. Rent konkret innebär detta att vi endast tar tillvara spelarens intressen och undviker att ”sitta på flera stolar” i en förhandling. Många traditionella handbollsagenter företräder både två och tre parter (spelaren och en eller två av de klubbar som är inblandade i övergången) samtidigt och måste då kompromissa med spelarens intressen för att samtidigt göra klubbarna nöjda. Vi anser inte att detta arbetssätt är seriöst. Under årens lopp har det ibland höjts en del kritiska röster från vissa handbollsklubbar att vi är ”för bra” på att ta tillvara våra klienters intressen, men det är faktiskt det vårt arbete går ut på; att ta tillvara våra klienters intressen. Klubbarna är oftast mer erfarna vad gäller avtalsförhandlingar och har råd att anlita diverse experthjälp så vi menar att även spelaren bör ha bästa möjliga hjälp för att skapa balans i förhandlingen.

Andra fördelar med att anlita oss

Vi har tid och kompetens att hjälpa en handbollsspelare med allt det han behöver under sin karriär eftersom vi är flera personer vid bolaget som arbetar med handboll. Vi har också en juridisk kompetens som de traditionella handbollsagenterna i regel saknar.

Kontaktnät

När det gäller arbetet med att hitta en ny klubb till de klienter som vill byta klubb har vi ett omfattande affärsmässigt kontaktnät med klubbar i Danmark, Frankrike, Schweiz, Spanien och Tyskland. Dels på egen hand och dels via agenter och advokater som vi samarbetar med i dessa länder. Advokaterna bistår med viktig lokal juridisk kompetens för våra klienter.

Mer än handboll

Flertalet handbollsspelare flyttar någon gång i sin karriär till en ny klubb i en ny stad, i många fall även i ett nytt land. Detta innebär att flera icke handbollsrelaterade frågor dyker upp. Vi anser att vårt jobb inte endast omfattar att hjälpa en spelare att hitta en ny klubb och förhandla fram bästa möjliga avtal. Vi vill även se till att flytten blir så smidig som möjligt. Det kan röra sig om relativt enkla frågor som t ex vad reglerna säger om att ta med sig sin bil från Sverige till det nya landet, men det kan även handla om invecklade frågor om t ex skatterättsliga effekter av en flytt till det nya landet. Då vi samarbetar med Advokatfirman Wagnsson som har experter på internationell skatterätt har spelaren möjlighet att snabbt och enkelt få svar även på dessa frågor. Vi hjälper även spelarna med att se till att de har ett fullgott försäkringsskydd mot idrottsskador.

Engagemang

Vi anser att en viktig del av arbetet som rådgivare/agent är att engagera oss i våra klienter. Både på och utanför planen. Då vi är flera personer som arbetar med handboll har vi möjlighet att ofta se våra spelare i matcher och har som policy att besöka de klienter som spelar i utlandet minst en gång per år för att se hur de och deras eventuella familjer mår.