Tillbaka till Vår verksamhet

Entertainment

 

Bolaget har företrätt ett antal Fröken Sverige, fotomodeller och programledare på TV i olika avtalsförhandlingar vad gäller sponsoravtal och anställningsavtal. Vi har även hjälpt vissa av dem med att registrera varumärken och företrätt dem när olika företag och personer har använt sig av deras namn och/eller bilder i sin marknadsföring utan deras samtycke. En annan relativ ny arbetsuppgift för byrån är att ”kvalitetssäkra” deras relationer med sina olika agenter/managers när det gäller att ta ut rimliga arvoden. Vi har helt enkelt förhandlat dessa arvoden med deras agenter/managers. På så sätt behöver inte deras relationer påverkas alltför mycket om vi har ansett att arvodena borde sänkas.