Tillbaka till Vår verksamhet

Simning

Bolaget har en gammal tradition av att arbeta med individuella idrottsmän i form av golfspelare, tennisspelare, bordtennisspelare och alpina skidåkare. Nu har vi även börjat arbeta med simmare!

Arbetet med en simmare skiljer sig delvis från arbetet med en lagidrottsman. Här arbetar vi huvudsakligen med olika typer av sponsoravtal; dels med materialavtal för badräkter och glasögon och dels med avtal där sponsorer på olika sätt vill nyttja simmaren eller hans/hennes namn och bild i sin marknadsföring. Det är av stor vikt att dessa avtal blir juridiskt korrekta och välformulerade. Det är även viktigt att ha en god kunskap om sponsormarknaden för att kunna göra en korrekt bedömning av klientens marknadsvärde.

Vi anser att det finns väsentliga fördelar för en simmare att företrädas av en agent/manager som har en juridisk universitetsutbildning i allmänhet och en specialistkompetens i idrottsrelaterad juridik i synnerhet. För oss som fd advokatfirma kommer det naturligt att alltid sätta klientens intressen i första rummet.

Vårt arbete går ut på att ta tillvara våra klienters intressen. Materialföretagen och andra företag är oftast mer erfarna vad gäller avtalsförhandlingar och har råd att anlita diverse experthjälp så vi menar att även simmaren bör ha bästa möjliga hjälp för att skapa balans i förhandlingen.