Tillbaka till Vår verksamhet

Alpin skidåkning

Bolaget har en gammal tradition av att arbeta med alpin skidåkning då advokat Björn Wagnsson företrädde Ingemar Stenmark under hela hans karriär. Under de senaste tretton åren har vi företrätt flera alpina skidåkare, däribland Anja Pärson.

Arbetet med en alpin skidåkare skiljer sig delvis från arbetet med en lagidrottsman. Här arbetar vi huvudsakligen med olika typer av sponsoravtal; dels med materialavtal för skidor, pjäxor, bindningar, stavar, glasögon, handskar och hjälmar och dels med avtal där sponsorer på olika sätt vill nyttja skidåkaren eller hans/hennes namn och bild i sin marknadsföring. Det är av stor vikt att dessa avtal blir juridiskt korrekta och välformulerade. Det är även viktigt att ha en god kunskap om sponsormarknaden för att kunna göra en korrekt bedömning av klientens marknadsvärde.

Vi anser att det finns väsentliga fördelar för en alpin skidåkare att företrädas av en agent/manager som har en juridisk universitetsutbildning i allmänhet och en specialistkompetens i idrottsrelaterad juridik i synnerhet. För oss som fd advokatfirma kommer det naturligt att alltid sätta klientens intressen i första rummet.

Under årens lopp har det ibland höjts en del kritiska röster att vi är ”för bra” på att ta tillvara våra klienters intressen, men det är faktiskt det vårt arbete går ut på; att ta tillvara våra klienters intressen. Materialföretagen och Svenska Skidförbundet är oftast mer erfarna vad gäller avtalsförhandlingar och har råd att anlita diverse experthjälp så vi menar att även skidåkaren bör ha bästa möjliga hjälp för att skapa balans i förhandlingen.