Pressens Opinionsnämnd fäller Aftonbladet på samtliga fyra punkter

Under 2008 och 2009 publicerade Aftonbladet och Aftonbladet.se en krönika och ett antal artiklar om en av Sveriges mest kända fotbollsagenter Martin Klette. Syftet var att svartmåla honom. Bland annat hävdades att Klette

1. hade som affärsidé att utnyttja en gråzon

2. var skrupelfri och den kanske sämst ansedde inom agentbranschen

3. att spelarföreningen skulle ha varnat för Klette, och

4. att Klette var under utredning igen för att inte ha följt Advokatsamfundets regelverk.

Martin Klette anmälde detta till Pressombudsmannen (PO) som förde ärendena vidare till Pressens Opinionsnämnd (PON). Den 4 maj beslutade PON att fälla Aftonbladet på samtliga fyra anmälningspunkter.

PON gick helt och hållet på POs linje och konstaterade i sina beslut att Aftonbladet hade saknat underlag för att hävda att Klette opererade i en gråzon och att denne var ”skrupelfri” och ”kanske sämst ansedd”. Därigenom hade Aftonbladet orsakat Klette oförsvarlig publicitetsskada och borde därför klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed. Vidare konstaterade nämnden att Aftonbladet hade saknat täckning i artikeltexten för sitt påstående att Klette var under utredning. Man ansåg att artikeln hade haft som syfte att skada Klettes anseende.

PON noterade även att Aftonbladet inte hade invänt mot Klettes påpekande att spelarföreningen aldrig hade uttalat någon varning för honom och att man heller aldrig hade haft några särskilda synpunkter på just honom. PON tolkade detta som att Aftonbladets påstående var en förvrängning av vad spelarföreningens ordförande hade sagt om advokater i allmänhet. Slutligen klandrade man Aftonbladet för att ha offentliggjort att Klette hade anmält dem till PO under själva handläggningen av anmälan.

Martin Klettes kommentar till besluten att klandra Aftonbladet på samtliga fyra punkter:

– Det känns skönt att efter mer än ett års väntan ha fått upprättelse för de grova anklagelser som Aftonbladet har kommit med. Jag tar mitt yrke på fullaste allvar och är alltid mån om att ta tillvara mina klienters intressen. Att Pressens Opinionsnämnd fäller Aftonbladet på samtliga punkter visar med all tydlighet att anklagelserna mot mig har varit felaktiga. Även om det sällan går att få sista ordet gentemot media känns detta som en liten seger.

PONs beslut, som går att läsa i sin helhet på www.po.se , innebär bl a att Aftonbladet får betala 120 000 kr i s k expeditionsavgift till Svenska Tidningsutgivareföreningen.

Vid frågor hänvisas till Martin Klette på 070-524 23 87 eller martin.klette@wagnsson.com